Příběh našeho tábora

Ahooooj. Příběh, který nás na dnešní rok provází: v neděli jsme šli s celým táborem na hrad Svojanov, kde po krásné prohlídce jsme došli k tajuplnému obrazu. Dozvěděli jsme se o překrásné zemi Svojáně, která byla minulostí našeho překrásného Svojanova. O Svojáně nám Zdenička, nejzkušenější průvodkyně, prozradila, že Svojána byla zemí, kde vládl nejmocnější rod Dragonů, nyní je však celá Svojána uspaná. Kdo jsou Dragoni? Dragoni jsou rod, který vládl jen díky tomu, že měli ve své kouzelné moci draky. A nyní se dostáváme k tomu, kdo to vlastně byl na tom obrazu! Na obrazu je poslední potomek rodu Dragonů. Ismé… Ismé je poslední následkyně rodu Dragonů. Když si povšimnete detailů obrazu, drží v ruce dračí vejce. Je poslední, protože její sestra Caré (dvojče) při porodu bohužel zemřela. Teď se s příběhem přesuneme dále. Ten obraz, který byl na Svojanově, se najednou objevil u nás v táboře. Všichni jsme nevěděli, co je to pro nás za znamení?! Během dne jsme však dostali tajnou zprávu, že máme zkusit najít strážce Svojány, na které jediné spánek Svojány neplatí a tudíž by nám mohli vše vyjasnit. Pokládali jsme si spousty otázek. Kdo jsou? Kde je najít? Jediné co jsme věděli je, že les, který je tu spousty let, nám poradí, protože zajisté zažil Svojánu. Večer u táboráku, jsme zkoušeli zjistit, jak se takový les prosí o pomoc. Nakonec jsme na to s nejmenšími oddíly přišli, za což jim děkujeme, protože bez nich bychom byli ztraceni.
 
Po krásném přivolání, přišel někdo… „MODROVOUS“…. Modrovous je nejvyšší mluvčí lesa. Pověděl nám, že by nám rád pomohl, ale dokud se mu nevrátí časodějné hodinky, nebude to možné. Jedině pomocí těchto hodinek může propojit spící Svojánu se Svojanovem a odvést nás za strážci Svojány. Prozradil nám, jak máme hodinky získat. Jedině díky velké statečnosti malinkáčů a důvtipu nejstarších oddílů se nám to povedlo a Modrovous získal zpět své Časodějné hodinky.
 
Pak jsme se dozvěděli, kde se strážci Svojány nachází. Vydali jsme se všichni za nimi. Rady, které nám dali, byly velmi cenné. Poradili nám, že je zde HRONYK!!!! Kdo je Hronyk? Je to nejstarší obyvatel Svojány. Co stráží? Stráží především dračí hřbitov. Ale kde je dračí hřbitov? To, jak najít dračí hřbitov, jsme společně s celým táborem vymysleli. Potřebujeme mapu, která nám poví, kam máme dojít…. Ale kde sehnat takovou mapu? Naštěstí, já OMI, jsem během dne potkala dvě Šejdířky u bazénu a ty mi prozradily, že mají úplně vše, nač si vzpomeneme, takže i mapu k dračímu hřbitovu. Ale nebude to zadarmo. Celý tábor se musel snažit vydělat tolik drahých kamenů, aby to stačilo na zaplacení mapy. A to se jen díky všem dětem povedlo!!!!!
 
Přicházejí Šejdířky a prodávají nám mapu dračího hřitova. Velmi, ale velmi se nám ulevilo. Ale jen do té chvíle, než jsme mapu rozbalili. Šejdířky dostály své profese a podvedly nás. Mapa byla prázdná!!!!!!! Večer jsme se radili s dětmi co s tím??? Aaaaaa… my vlastně máme na své straně LES. Voláme Modrovouse a prosíme les o pomoc. Modrovous použil čarovné kouzlo, kterým oživil mapu a nám se objevila cesta k dračímu hřbitovu. Vydali jsme se na strašidelnou cestu za Hronykem. Naštěstí vše dopadlo dobře a Hronyk mi věnoval kouzlo a kouzelný prach na přivolání Bílomágů.
 
Kdo jsou Bílomágové???? Jedna z informací od Gronů byla: Jak to tak bývá, na světě je dobro, ale i zlo! Takže Bílomágové jsou dobro, které je zde pro nás. Gronové si myslí, že se začíná dít něco zlého, ale nevědí co. Vědí však, že jediné kdo nám dále může pomoci, jsou Bílomágové, kteří jediní mohou probudit Ismé a ta nás ochrání pomocí svého draka. Zpátky teď ale k tomu, že mi Hronyk věnoval kouzlo a kouzelný prach na přivolání Bílomágů. Vše jsem udělala, jak umím a znám. Aaaaaaa…. Bílomágové přichááázííí. Co se ale nestalo!!!!! Najednou se Bílomágové otáčí a odchází. Rychle spěcháme pro radu za Grony, ale ti…..jsou obmotáni pavučinou. S dětmi se nám daří je vysvobodit…. Ale co nám sdělili, je pro nás velmi špatné. Jak jsem již psala, existovalo dobro i zlo ve Svojáně. A tak došlo k nejhoršímu a to, že pavoučí lidé stojící na straně zla, se o nás dozvěděli a zaútočili na Grony. Vzali jim prsteny a bez nich se již dále nemůžeme dozvědět, co dál… Prosím držte nám palce, ať prsteny získáme zpět a můžeme dále pokračovat. Velké poděkování bych chtěla věnovat všem oddílákům a celému týmu, za neskutečné nasazení s dětmi, ale i s pomocí na Svojáně. A hlavně děkuji hlavní vedoucí, že jen díky ní, se tohle celé tady může konat!!!!!!! Vaše Omi <3