Ahoooj. Bílomágové od nás hůlky přijali, ale svoji tajemností nám nic dál neprozradili. Kde hledat radu dál? Musíme zase navštívit Grony. Gronové nás přivítali ve svém obydlí. Informaci, kterou nám chtěli předat, byla, že Bílomágové nám již věří, že to se záchranou Svojány myslíme vážně. A tak byli ochotni nám dát zbytek prachu od Hronyka z dračího hřbitova. Jen díky pomocí Gronů, a přečtení znovu kouzla na vzbuzení Svojány nás navštívili opět Bílomágové. Ti po příchodu udělali to nejtěžší kouzlo a to „Ertemes“. Toto kouzlo jediné je schopno probudit celou Svojánu. Tím se nám povedlo probudit i poslední následníci potomku Dragonů a to Ismé. Ismé přichází mezi nás…Od Bílomágů ji je předáno dračí vejce.
 
Ale dovídáme se spoustu i jiných informací a to…Ismé je posledním potomkem rodu Dragonů. Dragoni mají moc vládnout drakům a tím být nejmocnějším rodem Svojány. Ismé měla své dvojče, ale to bohužel zemřelo a tak Ismé na tento boj se Svojánou zůstává sama. Čeho že se teda Bílomágové báli. A proč Svojánu uspali? Báli se, že dojde k naplnění proroctví. Proroctví: Až proti sobě povstanou dívky těchto dvou rodů, dojde k tomu nejhoršímu co se Svojáně může stát a to k nadvládě ohnivého lidu, která bude trvat, tak dlouho, dokud v Grétě nevzplane láska… Rod ohnivců má potomka, Grétu. Gréta roky nabívala na síle. Její síla rostla do takových rozměrů, že se blížila možnost naplnění proroctví a to by znamenalo nadvládu zla ve Svojáně a to se nesmělo stát. Proto se tenkrát Bílomágové domluvili, že radši Svojánu uspí kouzlem, aby k tomu nedošlo. A to jen do té doby, než přijdou ti nejodvážnější a to naše děti!!!!!! Tak jak už víme, Svojána nespí. Máme již dračí vejce, ale jak se budí drak, nevíme… Voláme dnes Modrovouse! A ten nám poradí, že zná jednoho Ohnivce, který stráží deník rodu Dragonů. Může se nalézat v takovém deníku informace o tom, jak mít draka z dračího vejce? To nevíme…Ale zkusit se má vše.
 
A tak se vydáváme na území ohnivců. Získáváme perly, za které si pak vykoupíme deník rodu dragonů. Ohnivec moc milý nebyl. Ale deník nám vydal. Ale ještě nám chtěl darovat něco…a to…další obraz. Kdo je na obrazu….To nevíme, ale co je podstatné, že ta osoba též drží dračí vejce. Co to pro nás znamená? To zatím nikdo netuší. Co bylo ale podstatné, bylo dnes předat deník rodu draků Ismé. A to jsme také udělali. A dozvěděli jsme se od Ismé, že pokud dračí vejce spí tisíce let, tak probudit v něm život může pouze nevídaná odvaha dětí! A o to se také zítra pokusíme. Sledujte, co se bude dít dál. Opět a znovu moc děkuji celému osazenstvu štábu, bez Vás by tohle nešlo!!! A to, že můžete vidět své dětičky a dění tábora na fotkách je díky hlavní vedoucí Kaše, která každý den do noci fotky třídí a vkládá na web. Vaše Omi <3